Atlantik öncesinde:
West Istanbul Marina G pontonu 02
Yakuplu 34590
Istanbul, Türkiye

Telefon:
Dilek Ergül 05324613726
Ali Ergül 05322379301

e-posta: rotaatlantik(at)gmail.com